štvrtok 25. októbra 2018

Trend: Mobilný prístup k firemným mailom


Podľa prieskumu uskutočneného v septembri t.r. medzi českými a slovenskými IT administrátormi riešení GFI a Kerio zostávajú v oblasti elektronickej pošty najväčším problémom spamy a vírusy.  Hneď za nimi sa objavuje prístup k elektronickej pošte z nedostatočne zabezpečených BYOD zariadení, ktoré stále viac pracovníkov používa na prístup k firemným mailom a zvyšujú tak ohrozenie podnikových sietí.

Útoky na mobilné zariadenia a hlavne na mobilné telefóny sú čím ďalej častejšie a účinnejšie. Ešte v čerstvej pamäti je napadnutie zavírenou mobilnou aplikáciou Android, ktorá bola stiahnutá z Google Play a ktorá umožnila prístup k bankovým účtom používateľov. Infikované mobilné zariadenia pripájajúce sa bez akejkoľvek ochrany k firemným sieťam sa potom stávajú hrozbou aj pre podnikové dáta.

Hlavné zistenia prieskumu GFI & Kerio:
- Popri zálohovaní dát (63 %) je podľa opýtaných IT administrátorov podceňovaná hlavne ochrana elektronickej pošty (43 %), zabezpečenie webového prístupu (37 %) a zabezpečenie koncových bodov (30 %).
- V oblasti ochrany mailovej infraštruktúry v SMB spoločnostiach registruje najviac IT administrátorov (77 %) problémy so spamami a vírusmi, 42 % sa stretáva s prístupom z mobilných zariadení, 32 % hľadaním stratených mailov a 23 % nedostatočnou kapacitu mailového úložiska.
- Viac ako polovica používateľov využíva mobilné zariadenia ako primárny prístup k elektronickej pošte v 45 % SMB firiem.

Vzhľadom na množiacie sa útoky na mobilné zariadenia, ktoré na rozdiel od osobných počítačov spravidla nemajú ani základnú antivírusovú ochranou, raste hrozba napadnutia aj mailových systémov, ku ktorým tieto zariadenia pristupujú. Elektronická pošta je kľúčovou komunikačnou infraštruktúrou pre všetky SMB firmy, ktoré by mali vziať do úvahy trend presunu k mobilnému prístupu k pošte a adekvátne posilniť ochranu v tejto oblasti.