streda 24. októbra 2018

On-line: Inovatívne riešenie náboru IT odborníkov


Na slovenskom pracovnom trhu dlhodobo chýbajú tisícky odborníkov z oblasti informačných technológií. Navyše počet absolventov študijných odborov v oblasti informačných a komunikačných technológií v poslednom čase klesá. S pribúdajúcou robotizáciou, prepojenosťou ekonomiky a bežného života tak dopyt po IT odborníkoch niekoľkonásobne presahuje ponuku. Špecializovaná platforma na nábor IT odborníkov pomáha získať potrebných špecialistov a na druhej strane IT odborníkom pomáha zorientovať sa v záplave ponúk.

Firmy, ktoré majú problém s náborom IT odborníkov, sa môžu obrátiť na špecializovanú platformu Techloop. Platforma stavila na diskrétnosť a prepojenie iba tých firiem a expertov, ktorí sa na základe svojich predstáv a požiadaviek s najväčšou pravdepodobnosťou dohodnú. Zakladateľom Techloopu sa nepáčila doterajšia prax, keď IT vývojárom chodia denne desiatky pracovných ponúk od personálnych agentúr. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v IT a personalistike sa preto rozhodli pre úzku špecializáciu náboru v oblasti IT. Dôraz kladú na zachovanie anonymity uchádzačov a od firiem vyžadujú, aby uviedli informácie o plate pri každej inzerovanej pozícií. Ich databáza každodenne narastá a v súčasnosti v nej Techloop má približne 52.000 registrovaných používateľov, z toho je viac ako 16.000 overených. Úspešných uchádzačov o prácu Techloop odmeňuje bonusom vo výške 500 Eur a firmám umožňuje využívať svoju databázu bezodplatne.

„V dnešnej dobe je pre komerčné firmy, ale aj pre verejné inštitúcie veľmi zložité získať nových IT odborníkov. Je to spôsobené pretlakom ponúk, v ktorých sa odborníci nedokážu zorientovať. Práve preto im ponúkame jednoduchú a efektívnu platformu, kde si v pár krokoch vyplnia svoj profil. Na základe kritérií, ktoré uvedú umožníme firmám, ktoré zodpovedajú ich požiadavkám a predstavám, aby ich priamo kontaktovali. Priemerne u nás trvá celý takýto proces, od registrácie po podpísanie zmluvy, 2,5 mesiaca“, hovorí João Duarte. Počas leta prešla platforma výraznými vylepšeniami, ktoré pocítia firmy aj záujemcovia o prácu. Tí len stručne zhrnú svoje skúsenosti a niekoľkými klikmi sa zaregistrujú. Firmám bude stačiť iba jedno kliknutie, aby sa im zobrazil anonymizovaný profil. Vhodného uchádzača tak budú môcť v databáze Techloopu nájsť oveľa rýchlejšie. „V predošlých mesiacoch nám prišlo množstvo pripomienok a tipov od našich používateľov, ktorí sa s nami podelili o ich používateľskú skúsenosť. Na základe spätnej väzby a požiadaviek sme zrealizovali veľa vylepšení, vďaka ktorým sa vyhľadávanie v databáze urýchli, celá webová stránka bude prehľadnejšia a celkovo užívateľský priateľskejšia“, dopĺňa Duarte.

Podľa Eurostatu sektor ICT na Slovensku predstavuje 2,8 % zo všetkých zamestnaných ľudí vo všetkých dostupných sektoroch. V roku 2017 zamestnávali 20 % všetkých firiem s 10 a menej zamestnancami ICT špecialistu. Treba však dodať, že to nezahŕňa finančný sektor. V roku 2017 sa 6 % spoločností na Slovensku pokúšalo nájsť špecialistu v sektore ICT a viac ako polovica (51 %) mala problém nájsť vhodného kandidáta.