štvrtok 10. januára 2019

EU: Digitálna dátová diaľnica s Latinskou Amerikou


Európska komisia informovala o projekte výstavby podmorského kábla s optickými vláknami, ktorý cez Atlantický oceán spojí Latinskú Ameriku s Európou. Exekutíva Európskej únie spresnila, že dohoda o výstavbe tzv. digitálnej diaľnice už platí.

Nový transatlantický optický kábel má byť pripravený na použitie už v roku 2020 a fyzicky bude prepájať Portugalsko s Brazíliou. Jeho cieľom je poskytnúť vysokú širokopásmovú konektivitu a podporiť rozvoj obchodnej, vedeckej a kultúrnej výmeny medzi oboma kontinentmi. Kábel bude podporovať aj ďalšiu prepojenosť medzi jednotlivými krajinami Latinskej Ameriky. Podľa stanoviska Európskej komisie projekt odráža aj záväzok Európskej únie spolupracovať s Latinskou Amerikou na implementácii Agendy 2030 a má uľahčiť vzájomnú spoluprácu v oblastiach ako sú technológie cloud computingu, telemedicíny, podnikania, výskumu a vzdelávania.

Hlavným účastníkom projektu je konzorcium BELLA (skratka pre názov Budovanie európskeho spojenia s Latinskou Amerikou). Konzorcium je založené na medzinárodnom partnerstve výskumných a vzdelávacích sietí, ktorého hlavným investorom je Európska komisia s príspevkom vo výške približne 26,5 miliónov eur. Komisia tieto financie použije z programov Horizont 2020, Copernicus a cez nástroj regionálnej rozvojovej spolupráce.