pondelok 7. januára 2019

Umelá iteligencia: Nové granty


Aj vďaka grantovému programu AI pre dobro vznikajú vo svete riešenia na báze umelej inteligencie, ktoré majú pomôcť zlepšovať život okolo nás. Zrakovo postihnutým pomáha napríklad bezplatná zvuková aplikácia Seeing AI na rozpoznávanie okolia, dáta pomáhajú farmárom zvýšiť udržateľnú výrobu potravín či algoritmus vymodeluje tvár na zlepšenie operácií detí.

Cieľom grantového programu AI pre dobro je podporiť vývoj inovatívnych riešení, ktoré využívajú umelú inteligenciu pre dobro spoločnosti. Autori užitočných a inovatívnych projektov môžu od Microsoftu získať finančnú podporu, technológie či expertízu. Spoločnosť na program celkovo na päť rokov vyčlenila 115 miliónov dolárov. Grantová podpora je určená pre vývojárov, neziskové organizácie, akademický sektor, vedcov a vynálezcov aj firemné projekty. Aktuálne môžu záujemcovia získať granty v rámci AI pre dobro, ktoré sa venujú trom rôznym oblastiam.

Umelá inteligencia pre život bez bariér (AI for Accessibility) - päťročný grantový program vo výške 25 miliónov dolárov podporuje využitie potenciálu umelej inteligencie na zlepšenie života vyše jednej miliardy ľudí so špeciálnymi potrebami na celom svete. Cieľom programu je urýchlenie vývoja dostupných a inteligentných AI riešení, ktoré vychádzajú z pokrokov v službe Microsoft Cognitive Services. Vývojárom pomôžu vytvárať smart aplikácie, ktoré vidia, počujú, hovoria a lepšie vyhodnocujú ľudské potreby. Microsoft sa zameriava na tri hlavné oblasti: zamestnávanie ľudí so špeciálnymi potrebami, zlepšenie ich každodenného života a prístupu k informáciám. Grantový program Umelá inteligencia pre život bez bariér je určený pre vývojárov, neziskové organizácie, akademický sektor, vedcov a vynálezcov.

Umelá inteligencia pre životné prostredie (AI for Earth) - program je určený na inovatívne riešenie globálnych environmentálnych problémov pomocou AI technológií a cloudových služieb. Microsoft v rámci programu poskytuje inovatívne technológie, na ktoré vyčlenil 50 miliónov dolárov. Grant poskytuje prístup k pokročilým zdrojom cloud computingu Azure projektom, ktoré menia spôsob monitorovania a modelovania prírodných procesov. Aktuálne sú k dispozícii dva druhy grantov – na služby klasifikácie a obohacovania dát a Azure kredit. Grantový program AI pre životné prostredie je určený na projekty zamerané na poľnohospodárstvo, biodiverzitu, klimatické zmeny a vodné zdroje.  Žiadatelia môžu byť z akademických inštitúcií, neziskových organizácií, vládnych organizácií, z environmentálnych start-upov alebo aj z inovatívneho projektu komerčnej spoločnosti.

Umelá inteligencia pre humanitárnu činnosť (AI for Humanitarian Actions) - program vo výške 40 miliónov dolárov podporuje využitie moderných technológií ako umelá inteligencia v kombinácii s cloudom na záchranu ľudských životov, zmiernenie utrpenia a obnovenie ľudskej dôstojnosti. Microsoft chce podporiť projekty v rámci štyroch kľúčových oblastí: odstránenie následkov katastrof, pomoc deťom, pomoc utečencom a vysídleným ľuďom a ochranu ľudských práv. Pomoc môžu získať neziskové a humanitárne organizácie.