utorok 8. januára 2019

Upozorňujeme: Nebezpečný LED reflektor

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa vyskytoval nebezpečný výrobok ohrozujúci zdravie spotrebiteľov. Ide o LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light z Číny.

LED reflektorové svietidlo s označením LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light 110 x 25 x 90 mm má na zadnej strane držiak a štítok s identifikačnými (technickými) údajmi. Výrobok je balený v zeleno-bielom kartónovom obale. Pri jeho používaní hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Kovové časti svietidla triedy ochrany I, ktoré sú prístupné na nainštalovanom svietidle a ktoré sa môžu stať živými v prípade poruchy izolácie, nie sú pripojené na ochrannú svorku ani ochranný kontakt. Pri skúške ochrany proti prieniku vody do svietidla (na svietidle IP65) sa voda dostala k elektrickým častiam svietidla.

Slovenská obchodná inšpekcia už nariadila stiahnuť výrobok z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľom odporúča, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať. Pri vrátení uvedeného výrobku predávajúcemu máte právo na vrátenie kúpnej ceny.