piatok 11. januára 2019

EU: Regulácia kryptoaktív

Regulačné orgány Európskej únie (EÚ) od roku 2013 varujú investorov, že môžu zaznamenať veľké straty, ak vložia svoje peniaze do digitálnych mien, akými sú bitcoin alebo ethereum, alebo kúpia virtuálne mince v rámci nejakej prvotnej ponuky (ICO), ktorými firmy získavajú peniaze výmenou za digitálne tokeny.

Kurz bitcoinu vyskočil koncom roka 2017 takmer až na 20.000 USD (17.460 eur), odvtedy však už stratil tri štvrtiny hodnoty. Celková hodnota kryptomien sa približne pred rokom dostala až na 830.000 miliárd USD, aktuálne sa pohybuje na úrovni okolo 130.000 miliárd USD. European Banking Authority (EBA)
  vo svojej správe o kryptoaktívach uviedla, že tie vo väčšine prípadov nespadajú do rámca finančných pravidiel Európskej únie, a preto je ťažké načrtnúť ich detailnejší obraz. Regulačné orgány EÚ však identifikovali finančné inštitúcie, ktoré priamo vlastnia kryptoaktíva, obchodujú s nimi, poskytujú úvery, pričom ako zábezpeku akceptujú kryptoaktíva a vymieňajú kryptoaktíva za hotovosť, ale majú len málo údajov o týchto aktivitách.

Podľa EBA vývoj na trhoch tiež signalizuje, že bude potrebné prehodnotiť legislatívu EÚ týkajúcu sa prania špinavých peňazí. Komplexná analýza nákladov a výnosov by mala ukázať, či je potrebné prijať nejakú reguláciu „príležitostí a rizík" spojených s aktivitami v oblasti kryptoaktív a s príslušnými technológiami. Je teda potrebný komplexný prístup, ktorého súčasťou bude napríklad analýza, aký vplyv má veľká spotreba energie pri ťažbe kryptoaktív na klímu v EÚ a ciele v oblasti udržateľného rozvoja. Analýza EÚ by tiež mala zhodnotiť vplyv kryptoaktív na odolnosť finančného sektora a väzby medzi kryptoaktívami a tradičným bankovníctvom.

Separátna správa Európskeho úradu pre cenné papiere a trhy ESMA uviedla, že niektoré kryptoaktíva spadajú pod pravidlá EÚ regulujúce obchodovanie s cennými papiermi, orgány dohľadu však majú problémy s ich aplikáciou. Ďalšie kryptoaktíva sa pohybujú mimo aktuálneho regulačného rámca, čo znamená, že investori majú len obmedzenú alebo žiadnu ochranu, keď do nich investujú. Aktuálne neexistuje právna definícia kryptoaktív a podľa ESMA by bolo najlepšie, ak by sa tieto diery v pravidlách riešili na európskej úrovni.