pondelok 7. januára 2019

SR: Nový zákon rozšíri pravidlá pre informačné technológie vo verejnej správe


Tento rok dôjde ku komplexnej zákonnej úprave pravidiel pre informačné technológie (IT) vo verejnej správe. Vláda SR schválila ešte minulý rok návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe.

Kým súčasný zákon reguluje najmä prevádzku a bezpečnosť, nový zákon má obsahovať aj jednotné pravidlá pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, ako aj monitoringu a kontroly. Pokryje sa tak na zákonnej úrovni celý životný cyklus IT v organizácii. Zákon prinesie tiež posilnenie ustanovení o kybernetickej bezpečnosti. Posilní činnosť vládnej jednotky CSIRT pri riešení a prevencii kybernetických hrozieb. Zákon tak umožní jednotke CSIRT napríklad zbierať, spracúvať a vyhodnocovať systémové informácie, vykonávať pravidelné hodnotenie zraniteľnosti služieb a bezpečnostné audity.

Upravia sa aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT, napríklad povinnosť posudzovania alternatív pri príprave veľkých projektov a manažovanie ich dodávky spôsobom, kedy ich je možné ukončiť aj po čiastkovom dodaní, ak toto pre potreby úradu postačuje. Bude sa to týkať aj povinnosti využívania otvorenej licencie pri softvéri, ktorý sa vyvíja pre verejnú správu.