streda 9. januára 2019

Novinka: Elektronický výpis z registra trestov


Slovenské úrady štátnej a verejnej správy si od 1. januára musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky z dostupných informačných systémov a prostredníctvom portálu OverSi. Finančná úspora má predstavovať vyše 10 miliónov eur ročne.

Register trestov vybavil v roku 2018 vyše 712.000 žiadostí o výpis, z čoho asi 300.000 výpisov zaplatili občania. Úradom budú vydávané len výpisy z registra trestov, čo si vyžiadalo zavedenie bezpečnostných opatrení v systéme. Prístup k výpisom z registra trestov bude mať iba zamestnanec poverený inštitúciou a každá požiadavka bude evidovaná a archivovaná. Odpisy z registra trestov sú priamo riešené v rámci registra.

Od 1. septembra, kedy vstúpil do platnosti zákon proti byrokracii, sú fyzické a právnické osoby odbremenené od dokladovania výpisov z obchodného, živnostenského registra a z listu vlastníctva. Ide o takzvanú prvú vlnu boja proti byrokracii, ktorú vyhlásil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Všetky tieto výpisy si úrady nájdu pomocou portálu OverSI. Od novembra 2018 ponúka portál aj kópiu katastrálnej mapy. Do budúcnosti sa plánuje zrušenie predkladania potvrdení o návšteve školy, ako aj o sociálnych, zdravotných či daňových nedoplatkoch.