utorok 7. mája 2019

Upozorňujeme: Nestaňte sa bielym koňom!

Zaujal vás inzerát, ktorý sľuboval jednoduchý a rýchly zárobok? Ak poskytnete svoj bankový účet na príjem platieb v rôznej výške od rôznych osôb, ktorých vôbec nepoznáte, môžete sa stať tzv. bielym koňom a váš účet sa môže stať „prietokovým účtom" na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. 

Ako ďalej upozorňuje Národná banka Slovenska takéto konanie môže mať trestnoprávne dôsledky. Bielym koňom sa označuje osoba, ktorá je nastrčená alebo použitá na páchanie trestnej činnosti, aby zakryla osobu páchateľa, ktorá má z tejto činnosti prospech.  Pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom dôjde k zlegalizovaniu peňazí pochádzajúcich zo ziskov z trestnej činnosti. A čo je to prietokový účet? Účet, ktorý za odplatu poskytnete na príjem rôznych platieb od rôznych neznámych osôb v rôznych výškach a následne peniaze vyberiete v hotovosti a odovzdáte, prípadne prevediete na ďalší účet patriaci vám neznámej osobe. Takáto činnosť slúži na legalizovanie príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí). 

Každá banka venuje pozornosť prebiehajúcim platobným operáciám a pri podozrení na neobvyklé transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod vašich finančných prostriedkov nejasný, banka vám môže v krajnom prípade účet zablokovať a následne vás môže kontaktovať aj polícia.

Na čo si dávať pozor?
- Nekomunikujte o svojich finančných záležitostiach s neznámymi osobami, ktoré vás nútia poskytnúť vaše osobné údaje alebo ich od vás požadujú pod sľubom odmeny .
- Svoje osobné a finančné údaje si dôkladne chráňte.
- Nevstupujte do vopred ponúknutých neštandardných zmluvných vzťahov s osobami, ktoré nepoznáte.
- Neposkytuje svoj účet na príjem rôznych platieb od rôznych osôb a v rôznych výškach.
- Neposkytujte prístupové údaje k svojmu účtu.
- Nereagujte na ponuky, ktoré sľubujú jednoduchý a rýchly zárobok za to, že poskytnete číslo svojho bankového účtu alebo fotokópiu svojho občianskeho preukazu či pasu.
- Neregistrujte sa ako podnikatelia, ak vás k tomu nútia, resp. na to navádzajú osoby, ktoré nepoznáte.