pondelok 6. mája 2019

DiscoverEU: Ďalších 20.000 cestovných poukazov

Európska komisia otvorila novú výzvu na podanie žiadostí o cestovné poukazy iniciatívy - všetci mladí ľudia vo veku 18 rokov v Európskej únii (EÚ) sa môžu do 16. mája 2019 prihlásiť a uchádzať sa o príležitosť v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020 objavovať Európu.

Zámerom Európskej komisie v druhom roku je rozšíriť vzdelávací rozmer projektu. Účastníkom poskytne informácie a tipy, kam cestovať a čo navštíviť v Európe. V prípade záujmu im zabezpečí aj cestovný denník, aby mohli svoje skúsenosti zaznamenať a zamyslieť sa nad nimi. Rovnako budú na cestách mať možnosť zapojiť sa do podujatí zameraných na budovanie komunít. Komisia zároveň pracuje na tom, aby iniciatíva DiscoverEU bola lepšie prístupná pre všetkých a inkluzívnejšia. Zjednodušuje systém prihlášok, poskytuje tipy, ako finančne výhodne cestovať, pričom v čo najväčšej možnej miere zohľadňuje potreby mladých so zdravotným postihnutím, aby sa aj oni mohli vydať na cesty.

Kto a ako sa môže prihlásiť? Uchádzači musia byť narodení medzi 2. júlom 2000 (vrátane) a 1. júlom 2001 (vrátane) a pripravení podniknúť maximálne 30-dňovú cestu od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá vyberie úspešných uchádzačov. O výsledkoch výberového konania budú uchádzači informovaní v júni 2019.

Úspešní uchádzači budú môcť cestovať individuálne alebo v najviac 5-člennej skupine. Pravidlom je cestovanie železničnou dopravou. Aby však nič nebránilo voľnému pohybu po celom kontinente, cestovatelia budú môcť využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Šancu tak dostanú aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.