štvrtok 9. mája 2019

Aplikácie: Digitálny neporiadok

Kto z nás má dokonalý prehľad o všetkých aplikáciách uložených vo svojom smartfóne alebo tablete? A koľko z nich naozaj aktívne využívame? Nový fenomén – digitálny neporiadok –  je dôsledkom neprehľadnosti v aplikáciách a slabej údržby našich zariadení. Dobrovoľne ich tak vystavujeme riziku napadnutia vírusmi a inými bezpečnostným hrozbám.

Používatelia Android zariadení z 12 inštalovaných aplikácií vymažú mesačne len 10. To znamená, že každý mesiac im v zariadeniach pribudnú navyše dve aplikácie. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Kaspersky Lab medzi 16.250 respondentmi zo 17 krajín sveta. Pravidelnej aktualizácii a revízii obsahu zariadení, vrátane odstránenia nepoužívaných dokumentov a aplikácií sa venuje len polovica používateľov! Zraniteľnosti v aplikáciách sa často stávajú vstupnou bránou malvéru do nášho zariadenia a k našim dátam. Preto je nesmierne dôležité venovať pozornosť čisteniu a aktualizácií digitálnych zariadení od nepoužívaných alebo neaktívnych aplikácií. Nakoniec, aj v prieskume sa ukázalo, že len štvrtina používateľov aktualizovala aplikácie len pod vplyvom okolností, pričom 10 % respondentov sa aktualizácii vôbec nevenuje, ani v tých najnutnejších prípadoch. Obľúbenosť aplikácií medzi používateľmi a ich v mnohých prípadoch 24-hodinové aktívne využívanie z nich robí atraktívne ciele pre kyberzločin. Zo 100 Android aplikácií, ktoré vie používateľ plne spravovať (vrátane ich inštalácie a odstránenia), až 83 má prístup k citlivým údajom používateľa, ako sú napr. kontakty či správy. Pre kyberzločincov tak potom vôbec nie je problém odosielať správy alebo uskutočňovať hovory z napadnutého zariadenia.

V priemere majú bežní používatelia inštalovaných okolo 66 aplikácií vo svojich mobilných zariadeniach. Pri testovaní reprezentatívnej vzorky týchto 66 aplikácií sa zistilo, že až 54 z nich je spustených a aktívnych v zariadení bez toho, aby používateľ o nich vedel, čo predstavuje zhruba 22 Mb spotrebu za jeden deň. Nastavenia aplikácií poskytujú používateľom určitý stupeň kontroly nad tým, k čomu všetkému môže mať daná aplikácia prístup a s čím môže byť v interakcii. Napriek tomu sa ukázalo, že len 40 % ľudí venuje nastaveniam každej aplikácie vo svojom smartfóne špeciálnu pozornosť. Len 32 % respondentov sa priznalo k tomu, že odmietli inštaláciu mobilnej aplikácie po tom, čo si prečítali licenčné podmienky a neboli spokojní s ich znením.

Ak sa chcete vyhnúť digitálnemu neporiadku a ochrániť svoje cenné osobné údaje pred zneužitím, odporúčame dodržiavať tieto základné pravidlá:
- Zorientovať sa v úložnom priestore zariadenia – nájdite si čas a skúste si prejsť všetky aktívne aj neaktívne aplikácie vo svojom zariadení, zistite ako pracujú a ktoré informácie zhromažďujú v úložnom priestore.
- Venujte sa údržbe svojho zariadenia – zaveďte si systém pravidelného „upratovania“ vašej digitálnej domácnosti, aktualizujte a vyčistite svoje zariadenie od nepotrebných a neaktívnych súborov.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia, ako aj jednotlivé aplikácie – aktualizujte softvéry hneď ako sú dostupné nové aktualizácie.
- Používajte špeciálne softvéry – na čistenie a aktualizáciu zariadení, ako sú napr. čističe softvéru (software cleaners) integrované v bezpečnostných riešeniach, ktoré skenujú všetky aplikácie inštalované do zariadenia, schopné upozorňovať na rizikové či málo využívané aplikácie.