štvrtok 9. mája 2019

SR: V apríli 2019 zbankrotovalo 1.350 obyvateľov Slovenska

Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau to v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 960 rozhodnutiami súdov o osobnom bankrote predstavuje nárast o vyše 40 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1.188 dlžníkov, ich počet v apríli 2019 vzrástol o 13,64 %. 

V apríli bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 358, najmenej v Bratislavskom kraji - 33 a v Nitrianskom kraji – 91. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2019 ich pripadalo na mužov 808 (59,85 % z ich celkového počtu) a na ženy 542 (40,15 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku 40 až 49 rokov s podielom 31,41 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 28,15 %. Vo štvrtom mesiaci tohto roka bolo vyhlásených 1.346 konkurzov (99,70 % z celkového počtu osobných bankrotov), iba 4 dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára.

„Počet osobných bankrotov vyhlásených v jednotlivých mesiacoch tohto roka, s výnimkou mierneho poklesu v marci, rástol. V medziročnom porovnaní boli zatiaľ počty rozhodnutí súdov o oddlžení v každom mesiaci vyššie ako v roku 2018. Počet osobných bankrotov vyhlásených v apríli je od začiatku roka 2019 najvyšší a náš predpoklad o vysokých číslach počtu osobných bankrotov aj v roku 2019 sa potvrdzuje", uviedla analytička Jana Marková. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2019 zbankrotovalo už 26.900 obyvateľov Slovenskej republiky.