pondelok 6. mája 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na tepelné čerpadlá

V 7. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 7. mája, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote 800.000 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zároveň informuje, že o týždeň na to bude nasledovať kolo na "biomasové" kotly s rovnakou sumou. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. SIEA v 6. kole projektu Zelená domácnostiam II otvorenom 30. apríla vydala 329 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).