piatok 12. júla 2019

Radíme: Meškanie vlaku

Ak železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazí minimálne s hodinovým meškaním, tak má cestujúci nárok na zrušenie cesty a vrátenie ceny lístka. Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) bez ohľadu na to, či vlak mešká alebo bol zrušený, má cestujúci počas čakania nárok na primerané informácie o aktuálnej situácii. 

Takisto môže cestujúcemu vzniknúť nárok na spiatočnú prepravu do východiskovej stanice, ak už cesta z dôvodu meškania nespĺňa pôvodný účel, alebo na prepravu do cieľovej stanice pri najbližšej príležitosti za porovnateľných prepravných podmienok. Ďalej má nárok na jedlo a občerstvenie, ak je meškanie dlhšie než 60 minút a ubytovanie, ak je v danej situácii nevyhnutné prenocovanie. V prípade, že sa cestujúci rozhodne pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu, alebo využije náhradnú prepravu do cieľovej stanice, môže mať nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo jednu až dve hodiny. Ďalej je to 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako dve hodiny. Ale na náhradu cestujúcemu nevzniká nárok, ak bol o meškaní informovaný pred nákupom cestovného lístka.

V prípade straty alebo poškodenia registrovanej cestovnej batožiny počas prepravy má cestujúci nárok na náhradu, okrem prípadov, ak batožina nedostatočne chránila obsah, nebola na prepravu vhodná, alebo ak stratu či poškodenie zapríčinila jej osobitá povaha. Ak cestujúci dokáže preukázať hodnotu stratených predmetov, má nárok na náhradu do výšky 1.200 eur za každú cestovnú batožinu. Ak hodnotu stratených predmetov nedokáže preukázať, nárok na náhradu je 300 eur za každú cestovnú batožinu. Ak cestujúci zomrie, alebo sa zraní v dôsledku vlakového nešťastia, vznikne jemu alebo jeho pozostalým nárok na náhradu do 1.400 eur za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny bez ohľadu na to, či bola registrovaná alebo nie. Ďalej majú on alebo jeho pozostalí nárok na náhradu škody. Železničný podnik musí najneskôr do 15 dní po nehode vyplatiť zálohu na pokrytie bezprostredných finančných potrieb. V prípade usmrtenia je výška tejto zálohy najmenej 21.000 eur na osobu.