streda 24. júla 2019

Radíme: Symboly na plastových výrobkoch

Symboly na plastových obaloch a výrobkoch by sme ako spotrebitelia rozhodne nemali prehliadať. Dodržiavanie pokynov uvedených formou značiek a symbolov je dôležité pre správne použitie a minimalizovanie ohrozenia zdravia ľudí. Inštrukcie môžu byť uvedené aj slovne.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) sa na plastových výrobkoch často objavujú napríklad symboly umývačky riadu, mikrovlnnej rúry či mrazničky. Ak sa tieto symboly na plastových obaloch alebo na výrobkoch nenachádzajú, znamená to, že nie sú určené na takéto použitie. Aj ak sú prečiarknuté, rovnako sa nesmú v danom prostredí používať! Trojuholníkové značky informujú o materiáli plastového výrobku. Číslo v trojuholníku v žiadnom prípade neznamená počet použití. Väčšina plastov, napríklad tégliky, poháre a PET fľaše, je určená na jedno použitie. 

Symboly a značky môžu byť umiestnené na obale alebo na priamo na výrobkoch, na etikete, prípadne priloženom oznámení. Mali by byť zreteľne čitateľné a uvedené v slovenskom jazyku. Používatelia sa s nimi môžu stretnúť napríklad na PET fľašiach, plastových miskách, dózach na potraviny či kuchynskom náčiní. K neoficiálnym symbolom patrí označenie BPA free - označuje produkt, ktorý neobsahuje chemickú zlúčeninou bisfenol A. Používanie tejto látky je obmedzené, úplný zákaz platí pri výrobe PC pohárov a fliaš pre deti do troch rokov.