pondelok 22. júla 2019

Aktuálne: Osobné údaje z kamier

Úrad na ochranu osobných údajov upozornil na verejnú konzultáciu Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (EDPB) o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení.

Usmernenia, ktoré prijal na júlovom plenárnom zasadnutí Európsky výbor na ochranu osobných údajov, sa venujú nasledujúcim oblastiam: zákonnosť spracúvania (právny základ), vylúčenie monitorovania spod pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov z dôvodu spracúvania fyzickou osobou výlučne pre domácu činnosť, poskytnutie videonahrávky tretím stranám, spracúvanie biometrických údajov, právo na prístup, právo namietať a právo na výmaz, informačná povinnosť, štandardná a špecificky navrhnutá ochrana a iné. 

Dostupné sú na https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guide lines-32019-processing-personal-data-through-video_en. 
Pripomienky je nutné zaslať v anglickom jazyku priamo na mailovú adresu EDPB@edpb.europa.eu do 6. septembra 2019.