streda 24. júla 2019

Upozorňujeme: Ďalší podvodný e-shop

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zaevidovala viacero spotrebiteľských podaní o porušovaní právnych predpisov v súvislosti s prevádzkovaním e-shopov alabo.sk, resp. alabo.cz.

Okrem slovenských spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky prevádzkovateľa uvedených e-shopov poukazujú aj spotrebitelia z iných členských štátov Európskej únie, ktorí svoje podnety podali prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v SR. Spoločnosti ALABO zatiaľ nereagovala na výzvy SOI, ani nekomunikuje s kupujúcimi, ktorým nedodala zaplatený tovar.

Odporúča sa preto, aby ste zvážili nákup prostredníctvom internetových obchodov alabo.sk a alabo.cz, ktoré prevádzkuje spoločnosť ALABO, s. r. o., Gorkého 10, Bratislava.