štvrtok 25. júla 2019

Upozorňujeme: Nebezpečná miska aj kozmetika

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na nebezpečnú drevenú misku aj na ďalšie nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a vo Fínsku. 

Drevená miska Schale, vyrobená v Číne, bola určená na predaj na území Slovenskej republiky cez pobočky spoločnosti TEDi. Laboratórnou analýzou hygienici zistili migráciu formaldehydu a melamínu. Výrobok je tak v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí. 

Medzi nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré sa môžu nachádzať aj v slovenských predajniach, patrí farbiaci prášok henna od výrobcu M. Manzoor & Co. Pak z Pakistanu s názvom Zarqa Henna. Vo výrobku bol zistený prekročený limit na mikroorganizmy, kvasinky a plesne. Potenciálne nebezpečenstvo predstavuje aj prírodný šampón značky Ayumi Naturals pod názvom Shikakai Powder 100 % Natural Hair Cleanser. Výrobca šampónu nie je uvedený, no jeho dovozcom je Spojené kráľovstvo. Výrobky sú v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. V prípade, že výrobky prídu do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môžu spôsobiť infekcie alebo podráždenie. Úrad varuje aj pred čistiacim výrobkom na vlasy a telo pre deti pod názvom No perfume baby all-over wash. Výrobcom je Urtekram International A/S z Dánska. Ďalším výrobkom, na ktorý upozorňujú hygienici, je henna farbiaci prášok s názvom 100 % Pure (Mehandi) Henna Powder od výrobcu Ayumi Naturals z Indie. Vo výrobkoch bol prekročený limit na mikroorganizmy.

Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedené výrobky nekupovali a v prípade už zakúpené výrobky nepoužívali. Môžu ho vrátiť späť do predajne a požiadať o vrátenie kúpnej ceny.