streda 28. augusta 2019

Aktuálne: Zastarané operačné systémy

Viacerí spotrebitelia aj veľa organizácií sa stále spoliehajú či už na nepodporované operačné systémy, alebo na operačné systémy s končiacou sa životnosťou. Až 41 % používateľov podľa prieskumu Kaspersky pracuje s nepodporovaným či s podporou končiacim desktopovým operačným systémom, napríklad Windows XP, Windows 7, a to napriek tomu, že sú k dispozícii ich nové a aktualizované verzie. 

Koniec životného cyklu operačného systému vo väčšine prípadov znamená, že výrobca k nemu nevydáva žiadne ďalšie aktualizácie, teda ani aktualizácie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Výskumní pracovníci v oblasti bezpečnosti ako aj kyberútočníci však môžu v týchto systémoch nájsť dovtedy neobjavené zraniteľné miesta. Používateľ je tak pred útokom prakticky bezmocný, nakoľko jeho systém už nedostane bezpečnostnú záplatu, ktorá by ho chránila pred novoobjavenými zraniteľnosťami.

Experti zistili, že štyria z desiatich spotrebiteľov stále používajú zastarané systémy, vrátane aj tých mimoriadne starých, napríklad Windows XP či Windows Vista. Pri pohľade na konkrétne verzie zastaraných operačných systémov, dve percentá spotrebiteľov a jedno percento pracovných staníc využívaných menšími firmami sa stále spolieha na Windows XP. Ide pritom o produkt, ktorý nie je výrobcom podporovaný už desať rokov. Menej než pol percenta používateľov (0,3 %) a veľmi malých firiem (0,2 %) stále uprednostňuje systém Windows Vista, ktorého hlavná podpora skončila pred siedmimi rokmi. Je pozoruhodné, že niektorí spotrebitelia (1 %) a firmy (1 %) zmeškali bezplatnú aktualizáciu operačného systému Windows 8.1 a naďalej používajú systém Windows 8, ktorý spoločnosť Microsoft nepodporuje od januára 2016.
Podľa expertov rovnako veľký podiel používateľov, a to ako firiem, tak jednotlivcov, stále používa pracovné stanice so zastaraným operačným systémom, alebo s operačným systémom, ktorý je takmer na konci životného cyklu. Mimoriadne rozšírené používanie verzie Windows 7 vzbudzuje obavy, pretože o menej ako šesť mesiacov už tento operačný systém nebude mať podporu od výrobcu. Avšak, takýto starý a nezaplátaný systém predstavuje kyberbezpečnostné riziko, nakoľko náklady v prípade kybernetického incidentu môžu byť oveľa vyššie, než náklady na aktualizáciu operačného systému.