streda 28. augusta 2019

Energie: Maloobchodní dodávatelia čelia existenčnej hrozbe

Podniky sieťových odvetví na celom svete čakajú veľké zmeny. Ak chcú maloobchodní dodávatelia energie prežiť a konkurovať v tomto turbulentnom prostredí, musia prehodnotiť svoj postoj k inováciám. 

Podľa štúdie Deloitte, ktorá sa venuje maloobchodnému sektoru energetiky, zvyky a očakávania zákazníkov sa vyvíjajú a nové technológie rýchlo menia trhy. Prekážky pri vstupe na trh sa postupne odbúravajú, vznikajú nové obchodné modely, a maloobchodní dodávatelia energie čelia existenčnej hrozbe. Základom ich úspešného fungovania tak bude inovačná činnosť. Napríklad rýchle inovácie v oblasti technológií na zvyšovanie výdrže batérií vedú k vzniku nových obchodných modelov. Batérie agregujú kapacity u odberateľa a umožňujú poskytovať širokú škálu služieb podnikom sieťových odvetví, prevádzkovateľom sietí a odberateľom energie.

Novou výzvou sú aj siete podporované umelou inteligenciou, technológiou blockchain a predikatívnou analytikou. Tie môžu podnikom sieťových odvetví a vývojárom poskytnúť väčšiu flexibilitu. Pre domácnosti, komerčných a priemyselných odberateľov zase prinesú širšiu možnosť voľby. Aby maloobchodní dodávatelia energie držali krok s s týmto vývojom, budú musieť viac investovať. „Inovácie maloobchodných dodávateľov energie by sa mali sústrediť na expanziu do súvisiacich segmentov a obchodných činností, alebo vývoj úplne nových produktov a služieb pre trhy. Jednostranný prístup k inováciám už zavedených produktov a služieb môže spôsobiť, že sa vystavia riziku rozvratu zo strany ostatných hráčov na trhu alebo nových obchodných modelov existujúcich konkurentov. Maloobchodní dodávatelia energie tak musia venovať viac pozornosti vytváraniu nových príležitostí na podnikanie a rozširovaniu trhov“, vysvetlil Milan Garbiar.

Jednostranný prístup maloobchodných dodávateľov energie k inováciám ich môže ohroziť v niekoľkých oblastiach. Patria sem aj kybernetické hrozby, ktoré sa stavajú stále komplikovanejšími.„Niektorí dodávatelia podceňujú opatrenia na elimináciu takto vznikajúcich rizík. Kedže maloobchodný sektor energetiky postupne zavádza inteligentné technológie, využíva internet vecí a digitalizuje administratívne systémy, je potrebné, aby tomu zodpovedalo aj tempo vývoja inovácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti“, povedal Milan Garbiar. Ako dodal, maloobchodní dodávatelia energie majú dve možnosti – buď zmenu trhu prijmú, alebo ich pohltí. Rozširovaním inovačných stratégií za pomoci technológií sa však organizácie môžu vyhnúť nepríjemným prekvapeniam, a zároveň nájsť nové spôsoby pre svoj rast.