streda 18. septembra 2019

e-Government: Novela zákona proti byrokracii

Od 1. septembra 2019 sa stala účinnou novela tzv. zákona proti byrokracii. V rámci hesla jedenkrát a dosť už od vás úrady nemôžu žiadať predloženie niektorých ďalších potvrdení. Portál OverSi spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1. septembra 2018.
Novela č. 221/2019 prináša od 1. septembra 2019 zmenu vo vyžadovaní týchto potvrdení:
- Potvrdenie o návšteve školy – úrady si tieto potvrdenia dohľadajú prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.
- Odpis z registra právnických osôb – k službe sa pridáva register nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových fondov a organizácií s medzinárodným prvkom.

Od 1. decembra 2019 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:
- potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
- potvrdenie o nedoplatkoch na daniach,
- potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení.

Od 1. januára 2021 budú na portáli OverSi k dispozícii aj služby:
- potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia,
- potvrdenie o dôchodkových dávkach.