utorok 17. septembra 2019

SR: Počet materských dávok otcov stúpa

Od začiatku tohto roka do 31. augusta 2019 Sociálna poisťovňa vypláca mužom 14.373 dávok materské. Je to už o 1,5 tisíc dávok viac ako za celý rok 2018, kedy ju poberalo 12.836 mužov. Potvrdzuje sa tak rýchlo rastúci trend poberania dávky materské v tejto skupine poistencov. V roku 2016 Sociálna poisťovňa dávku priznala a vyplácala 3.076 mužom a v roku 2017 ich bolo 6.553. 

Dávku materské Sociálna poisťovňa zatiaľ v tomto roku nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou v 265-tich prípadoch. V ďalších 51 prípadoch dávka nebola priznaná z dôvodu nesplnenia potrebnej podmienky nemocenského poistenia 270 dní.  Vlani predstavoval počet všetkých nepriznaných dávok (z oboch dôvodov) 240. Zamietnutých žiadostí z tohtoročného celkového počtu je 1,8 %.

V auguste 2019 v tejto súvislosti dostala Sociálna poisťovňa aj informáciu z Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorá preverovala tri podnety poistencov a ktorá konštatovala, že ani v jednom prípade nebolo preukázané porušenie základných práv a slobôd.