pondelok 16. septembra 2019

Výzva: Výskum a vývoj vedy a techniky

Nová verejná výzva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (AAPV) na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky bude otvorená do 12. novembra 2019. 

Žiadatelia môžu predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s obdobím trvania maximálne 48 mesiacov. Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť na stránke apvv.sk.

Základnou snahou APVV je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.