utorok 17. septembra 2019

Trend: Seniori a úvery

Životný štýl sa v posledných rokoch výrazne mení aj u seniorov. Zatiaľčo kedysi sa ľudia vo veku 55 a viac považovali za starých, dnes väčšina z nich žije aktívnym životom a viacerí si plánujú aj zmenu bývania. 

Za desať rokov sa zvýšil podiel seniorov, ktorí sú plne zamestnaní. „Podiel plne zamestnaných ľudí sa zvýšil z viac ako 22 % takmer na 32 % a naopak podiel dôchodcov sa znížil z vyše 72 % na viac ako 64 %", upresnil Július Filo. Zamestnaní seniori a dôchodcovia tak prirodzene aktívne riešia aj svoje bývanie. Podľa Ondrej Brosku sa v praxi stretávajú so staršími ľuďmi, ktorí sa sťahujú z bytov v mestách do menších rodinných domov mimo miest alebo do satelitov, a teda riešia vybavenie hypotekárneho úveru. Nemenej významná je aj skupina ľudí, ktorí si chcú zrekonštruovať svoje bývanie. „Starší klienti sú práve tí, ktorí spravidla bývajú v starších nehnuteľnostiach. Byty a domy, ktoré majú 20 až 30 rokov, už rozhodne potrebujú rekonštrukciu, nielen z dôvodu komfortu, ale aj bezpečnosti bývania", zdôrazňuje Kamil Timura.

Aktivitu seniorov v oblasti bývania dokazujú aj prieskumy. Ľudia vo veku 55 a viac rokov v súčasnosti využívajú častejšie úvery na bývanie, na rekonštrukciu alebo vybavenie domácnosti oproti tej istej vekovej skupine spred desiatich rokov. Zatiaľčo v roku 2008 využívalo nejaký typ úveru na zlepšenie bývania len 3,5 % starších ľudí nad 55 rokov, dnes je táto istá veková skupina zadlžená až v 14,8 % prípadoch. Najväčší nárast pritom zaznamenal spotrebný úver na účely vybavenia domácnosti, signifikantne narástlo aj využívanie hypotekárneho úveru.