pondelok 16. septembra 2019

e-Platby: Dvojstupňové overovanie

Pri elektronických platbách začali platiť nové podmienky podľa európskej smernice o platobných službách, tzv. PSD 2. Od 14. septembra t.r. nadobudlo účinnosť aj delegované nariadenie o silnej autentifikácii zákazníka a bezpečnej komunikácii. 

Cieľom je priniesť viac možností, ako využívať základné platobné služby. Smernica umožňuje prístup k platobným účtom klientov aj .tzv. tretím stranám, ktoré prešli prísnym licenčným procesom a sú uverejnené v registri poskytovateľov týchto služieb. Môžu ponúkať predovšetkým služby informovania o účte a služby súvisiace s vykonaním platby. Ich prínos ocenia majitelia viacerých bankových účtov. Vďaka jednej aplikácii budú mať napríklad prehľad o celkovom disponibilnom zostatku. Jeden centralizovaný prístup sprehľadní finančné aktíva klientov a má ukázať cestu k efektívnejšej správe majetku. 

Podľa odborníkov sa však zvýši potreba obozretnejšieho narábania s telefónom a jeho zabezpečenia. Novinkou je prihlásenie sa minimálne v dvoch stupňoch pomocou PIN kódov. Platobný terminál môže vyzvať zákazníka na zadanie PIN kódu k fyzickej karte aj v prípade, že sa platba realizuje bezkontaktne mobilom, ak klient pri opakovanej bezkontaktnej platbe dosiahne sumu 150 eur, alebo pri každej piatej platbe bez PIN kódu za 24 hodín. PIN kód môže byť pri určitých bezkontaktných platbách vyžiadaný aj pri nižšej sume ako 20 eur. Banky preto odporúčajú mať pri sebe fyzickú platobnú kartu (nie iba virtuálnu kartu v mobilnom telefóne) a v prípade problémov realizovať platbu jej vložením do platobného terminálu. 

Takéto overenie bude povinné aj pri on-line bankingu či transakciách na webe. Ak sa používatelia prihlasovali do internet bankingu heslom, a nie použitím aplikácie na generovanie prihlasovacích kódov, banka môže zaslať klientovi jednorazový prihlasovací kód cez SMS správu. Je preto dôležité skontrolovať si telefónne číslo zadané v nastaveniach internet bankingu.