pondelok 16. septembra 2019

EU: Týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (ETM) prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. Umožňuje vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy, akými sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika.

Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU! Tento rok je počas ETM kladený dôraz na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a osobný bankový účet. Mestá, ktoré podporujú pešiu chôdzu či jazdu na bicykli sú vnímané ako atraktívnejšie, s nižšími emisiami, menším preťažením a vyššou kvalitou života pre svojich obyvateľov.

Do kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín, v roku 2018 sa zapojilo celkom 54 krajín s počtom 2.792 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku.