streda 16. októbra 2019

On-line: Mediálna gramotnosť seniorov

Postupne sa veľká časť životov presunula do on-line prostredia a týka sa to aj seniorov. Témou tohtoročnej kampane Staroba sa nás dotýka je mediálna gramotnosť seniorov. Edukatívna kampaň  bude seniorov upozorňovať na nástrahy internetu a učiť rozpoznávať hoaxy.

Podľa Socia – Nadácie na podporu sociálnych zmien sú aj seniori skupinou, ktorá je výrazne ovplyvňovaná množstvom informácií, dezinformácií či internetových hoaxov. A keďže nie sú úplne zruční v používaní technických prostriedkov, akými sú aplikácie, mobily či sociálne siete, môže to viesť k ich sociálnemu vylúčeniu alebo osobnej frustrácii. Mediálnej gramotnosti starších ľudí sa pritom nevenuje toľko pozornosti, koľko by sa malo. Nestačí im len hovoriť, že majú byť skeptickejší a myslieť kritickejšie. Treba im dať veľmi konkrétne praktické zručnosti na to, aby dokázali odhaľovať manipulácie a dezinformácie na internete. Hoaxy sú podľa predstaviteľov nadácie reálnym nástrojom moci, ktorý pomáha ovládať skupiny obyvateľstva rôznymi spôsobmi. Seniori sú podľa nich veľmi zraniteľná časť populácie, pretože internet a práca s počítačom sú pre nich nové a užitočné veci, no zároveň tam aj na nich číhajú rôzne nebezpečenstvá.

Kampaň bude zameraná na vyvolanie prirodzeného odporu proti manipuláciám v on-line prostredí, informácie o nástrahách internetu budú podané s jemne humorným tónom. Podporili ju aj známe osobnosti ako hudobník Peter Lipa, herec František Kovár, spisovateľka Etela Farkašová a fotograf Peter Friedner. Súčasťou tohtoročnej kampane Staroba sa nás dotýka bude aj decembrová konferencia venovaná mediálnej gramotnosti seniorov. Zúčastnia sa najmä seniori, ale aj mladí ľudia, zástupcovia samospráv a organizácií venujúcich sa seniorom. Ako spíkri vystúpia napríklad spisovateľ Michal Hvorecký, šachový veľmajster a autor knihy Sila rozumu v bláznivej dobe Ján Markoš či občiansky aktivista Ján Benčík.