pondelok 14. októbra 2019

EU: Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách od 14. do 18. októbra. Aj tento štvrtý ročník bude naďalej podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) „objavili svoje talenty“.

Okrem podujatí organizovaných počas týždňa v Helsinkách sa už naplánovalo a počas celého roka sa uskutoční vyše 1.000 činností a podujatí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej Európe i mimo nej. Všetky zainteresované strany sa zišli, aby zdôraznili prínos OVP, predstavili príležitosti a podporili vzdelávaciu cestu, ktorá má potenciál zmeniť život mladých aj starších ľudí. 

Takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia. Z tohto dôvodu sa Európsky týždeň odborných zručností zameriava na zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy zdôrazňovaním excelentnosti a kvality. Okrem toho podporuje zvyšovanie informovanosti o početných možnostiach, ktoré ponúka odborné vzdelávanie a príprava. 

Od roku 2018:
- takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia;
- miera nezamestnanosti mladých ľudí je na rekordne nízkej úrovni (15,2 %);
- 22 % ľudí v Európe sa považuje za „nízkokvalifikovaných“;
- 48 % študentov sa zúčastňuje na OVP;
- 11 % dospelých v Európe sa zúčastňuje na vzdelávaní dospelých;
- 72 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosti odbornej prípravy (2015);
- 49 % zamestnancov sa zúčastňuje na odbornej príprave súvisiacej so zamestnaním (2015).

Počas Európskeho týždňa odborných zručností sa každoročne oceňujú jednotlivci, organizácie a iniciatívy prostredníctvom cien za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Ceny sú koncipované tak, aby zdôrazňovali kvalitu odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zabezpečili viditeľnosť pre víťazov, motivovali účastníkov a podporili rozvoj sietí a nových kariérnych príležitostí.