streda 16. októbra 2019

Platobná disciplína: Slovensko je najhoršie

Slovensko skončilo na úplnom chvoste zhodnotenia platobnej disciplíny firemných aj koncových zákazníkov. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS zaznamenalo až 24 % neskorých platieb a úplne nevymožiteľných pohľadávok. Spomedzi sledovaných 17 európskych krajín je to najviac.

Priemer vo východnej Európe bol pritom 21 percent, v západnej len 17. Západoeurópske krajiny si medziročne (v porovnaní s rokom 2018) polepšili o dva percentuálne body, východoeurópske len o jeden.  Čo sa týka Slovenska, úhrady faktúr sa udiali neskôr než v stanovenom termíne v 21 percentách prípadov, 3 percentá pohľadávok spadajú medzi úplne nevymožiteľné. Rovnako nedisciplinovaní pri platení faktúr boli firemní aj koncoví zákazníci (B2B, B2C).

„Tohoročný prieskum skupiny EOS zmapoval platobnú disciplínu v 17 európskych krajinách. To, že Slovensko skončilo ako úplne najhoršie, je nepekná vizitka. Vrhá to zlé svetlo na renomé tamojších podnikateľských subjektov, pokiaľ potenciálni záujemcovia zvažujú obchodovať s nimi. Rovnako tak môžu vzhľadom na tento fakt upustiť od svojich investičných zámerov“, upozorňuje Michal Šoltes. 

Prehľad neskorých platieb a nevymožiteľných pohľadávok
v jednotlivých krajinách ( v %)

Rusko
11
Nemecko
14
Dánsko
15
Španielsko
16
Francúzsko
17
Švajčiarsko
18
Česká republika
19
Chorvátsko
19
Belgicko
20
Slovinsko
20
Veľká Británia
21
Poľsko
21
Maďarsko
22
Rumunsko
22
Bulharsko
23
Grécko
23
Slovensko
24