pondelok 14. októbra 2019

Štúdium: V zahraničí láka aj Slovákov

O štúdium v zahraničí sa podľa prieskumu education.cz. zaujíma väčšina slovenských stredoškolákov. Za najväčšie prekážky považujú nedostatok financií, štúdium v cudzom jazyku aj skutočnosť, že by sa na dlhý čas odlúčili od rodiny a priateľov.

Do prieskumu sa zapojili takmer tri stovky slovenských študentov. O štúdium v zahraničí premýšľalo  vyše 85 % z nich, pričom väčšina bude tento školský rok končiť na strednej škole. Viac než 30 % respondentov uviedlo, že sú v treťom ročníku, ale aj tí už často uvažujú o štúdiu za hranicami svojej rodnej krajiny. „Ak sa študenti začnú pripravovať na prijímacie konanie na zahraničnú univerzitu už v nižšom ročníku strednej školy, majú oveľa väčšiu šancu uspieť. Predovšetkým na prestížnych univerzitách ako je Oxford, Cambridge, alebo univerzitách z Ivy League v USA", dodal Tomáš Jízdný. Dôležitým faktorom pri prijímacích skúškach na zahraničnú univerzitu sú určite dobré známky, dôležité je však tiež mať mimoškolské záujmy a aktivity. Na prestížnych univerzitách totiž dbajú aj o to, čomu sa študent venuje mimo školy. Je dobré, ak sa záujemca venuje napríklad charite, hre na hudobný nástroj, alebo športu. 

Takmer polovica (49,8 %) opýtaných študentov by rada študovala vo Veľkej Británii, nasleduje USA (18,3 %). Študenti uvažujú aj o susedných krajinách, kde sú veľmi priaznivé podmienky pre štúdium. Nemecké aj rakúske univerzity ponúkajú veľa odborov v angličtine. Slovenskí študenti majú už tradične záujem aj o české univerzity. Študenti zo Slovenska nemajú o štúdiu v zahraničí dostatok informácií. Celkom 10 % študentov uviedlo, že ako prekážku v ceste za zahraničným titulom vidia svoj strach. Niektorí tiež uviedli, že majú o tejto oblasti všeobecne nedostatočné informácie.