utorok 15. októbra 2019

Potraviny: Stopy po pesticídoch

Na základe kontrolných testov na zvyšky pesticídov viac ako polovica slovenských potravín neobsahovala žiadne stopy po pesticídoch. Nevyhoveli necelé 2 % potravín. Najviac pesticídov zistili potravinoví inšpektori v čínskom goji. 

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bolo v roku 2018 na prítomnosť zvyškov pesticídov testovaných 482 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy. V 267 vzorkách (55,4 %) odhalili testy jeden alebo viac druhov zvyškov pesticídov. Vo väčšine prípadov išlo o minimálne dávky, ktoré sa pohybovali pod povolenými množstvami. Maximálne limity pre pesticídy prekročilo 10 vzoriek (2,1 %). Problematickým z hľadiska zdravia spotrebiteľov sú podľa agrorezortu nálezy viacerých zvyškov pesticídov v potravinách z dôvodu ich možného synergického toxického účinku. Najväčší „kokteil" pesticídov zložený až zo 16 rôznych druhov látok bol nameraný vo vzorkách goji (kustovnici čínskej) z Číny. Zvyšných 215 vzoriek (44,6 %) neobsahovalo žiadne stopy po pesticídoch. Pozitívnou správou podľa agrorezortu je, že v prípade slovenských potravín nenamerali testy žiadne zvyšky pesticídov v 55,4 % prípadov. Pozitívny výsledok priniesli podľa MPRV kontroly detskej a dojčenskej výživy. Ani jedna z testovaných vzoriek nebola kontaminovaná zvyškami pesticídov.

Výsledky testov tiež podľa MPRV ukázali, že u niektorých produktov je problematické zistiť, odkiaľ vôbec pochádzajú. Kontroly podstúpilo 101 vzoriek z domácej produkcie, 241 vzoriek z krajín EÚ a 129 z tretích krajín. V 11 prípadoch bola krajina pôvodu utajená. Kompetencie v oblasti kontroly zvyškov pesticídov v potravinách sú rozdelené medzi rezort zdravotníctva a agrorezort tak, že kontrolu detskej a dojčenskej výživy zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR a ostatných potravín Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Potraviny od slovenských pestovateľov a spracovateľov je možné skontrolovať ešte pred tým, ako sú vôbec distribuované do obchodov. V prípade dovážaných produktov sú inšpektori odkázaní na odber vzoriek z distribučných skladov alebo priamo z predajní, kde už do kontaktu s potravinami prichádzajú spotrebitelia.