streda 15. januára 2020

On-line: Očkovací kalendár 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou pripravili printovú aj elektronickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2020.

Očkovací kalendár poskytuje praktický prehľad o všetkých druhoch povinného očkovania ako aj o odporúčaných očkovaniach pre deti a dospelých. V tlačenej forme sa od 2. januára 2020 distribuuje do pôrodníc, pediatrom a na všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

V elektronickej forme je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR – www.uvzsr.sk – a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Z dôvodu jednoduchšieho použitia očkovacieho kalendára v elektronickej forme sa uvádza pojem dosiahnutý vek. Napríklad: dosiahnutý vek 4 roky znamená, že dieťa dovŕšilo 4 roky, ale je už v 5. roku života.