piatok 17. januára 2020

Trend: Aktivity popri televízii

Slovenskí televízni diváci z radu internetovej populácie denne sledujú hlavne slovenské televízne stanice. Často pritom využívajú ďalšie zariadenia, najmä mobilný telefón, ktorý aspoň niekedy pri zapnutej televízií používa 87 % opýtaných, z toho 20 % takmer vždy. Oproti minulému roku sa používanie daného zariadenia pri sledovaní televízie zvýšilo o 4 %.

Podľa výskumu Nielsen Admosphere Slovakia (na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela) väčšina Slovákov, ktorí sú aktívni na internete, sleduje televíziu denne a celkom neprekvapivo hlavne slovenské televízne stanice. Nie je už žiadnou výnimkou, že sa diváci pri sledovaní televízie aspoň niekedy venujú aj iným činnostiam:  najčastejšie je to prezeranie internetových stránok (53 %), obsahu na sociálnych sieťach (52 %) a v neposlednej rade trávia opýtaní čas pri televízií prehliadaním a písaním správ (50 %). S týmito činnosťami, rovnako ako s prehliadaním sociálnych sietí, sa o niečo viac než muži stotožnili ženy.

V prieskume 44 % respondentov priznalo, že pri sledovaní televízie robia domáce práce, alebo varia. Táto aktivita je opäť príhodná skôr pre ženy (58 %) než mužov (30 %). S daným tvrdením sa taktiež o niečo viac než ostatné vzdelanostné kategórie stotožňujú vysokoškoláci. Rovnaké percento divákov potom pri zapnutej TV píše, alebo číta emaily (44 %), čo opäť platí viac pre vysokoškolákov; tí taktiež viac než iní pri zapnutej TV pracujú, alebo sa učia. Viac než pre ostatné vekové skupiny sú činnosti pri zapnutej televízií príznačnejšie pre ľudí do 34 rokov. V poradí činností, ktoré majú respondenti spojené so sledovaním televízie, ani v ich percentuálnom zastúpení, sa neobjavili žiadne výrazné zmeny oproti údajom z minuloročného výskumu.