utorok 14. januára 2020

Trend: Zlá platobná disciplína

Stále menej spoločností v Európe verí, že platobná disciplína ich zákazníkov sa zlepší. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS pozitívny vývoj behom dvoch rokov očakáva 22 percent respondentov. V predošlom prieskume (2018) to ešte bolo 24 percent. 

Čo sa týka Slovákov, majú viac optimizmu – zlepšenie v rámci doby úhrad faktúr predpokladá až 30 percent respondentov. Rok predtým na otázku, ako sa behom dvoch rokov zmení platobná disciplína zákazníkov vo vašej oblasti podnikania, odpovedalo pozitívne (zlepší sa) 29 percent spoločností zo Slovenska. Pre rok 2019 majú okrem Slovákov pozitívne očakávania aj Belgičania (27 %), Poliaci (28 %), Bulhari (33 %) a Gréci (34 %). Spoločnosti vo východnej Európe predpovedajú pozitívny trend v 24 percentách prípadov, v západnej je to len 19 percent. Horšia platobná disciplína nastane za dva roky podľa 15 percent všetkých opýtaných európskych spoločností. 

„Ako sa bude vyvíjať platobná disciplína v najbližšom období, je dôležitým ukazovateľom, pomocou ktorého sa firmy rozhodujú, akým smerom sa má uberať ich podnikanie. Doba úhrad faktúr v tej ktorej krajine má výrazný vplyv na cash flow každej spoločnosti a plynulý chod jej podnikateľskej činnosti“, poznamenal Michal Šoltes. V prípade, že dochádza k platbám dlho po termíne, resp. nie je možné dočkať sa úhrad faktúr vôbec, odporúča zamyslieť sa nad využívaním externých služieb inkasných spoločností.