streda 8. apríla 2020

Aktuálne: Vyššia frekvencia zálohovania

Od roku 201 spoločnosť Acronis uskutočnila piaty prieskum pri príležitosti Svetového dňa zálohovania. Tohto roku ho spoločnosť rozšírila aj o skupinu IT administrátorov, ktorí zodpovedajú za firemné IT infraštruktúry. 

Spoločnosť sa pýtala zhruba 3.000 respondentov z celého sveta, tak bežných používateľov, ako aj firemných IT profesionálov. Nie je prekvapením, že podľa výsledkov spracovaných na základe prieskumu sa obe skupiny výrazne líšia, či už zodpovednosťou k ochrane dát, tak aj spôsobom zabezpečenia.

Najzaujímavejšie údaje:
  • 68 % bežných používateľov už zažilo stratu dát alebo zariadení, či už svojich alebo rodinných príslušníkov, čo je o 3 percentuálne body viac, než pri minuloročnom prieskume.
  • 42 % firiem zažilo výpadky prevádzky v dôsledku straty podnikových dát, čo je o 12 percentuálnych bodov viac ako vlani.
  • Aj keď väčšina (51 %) bežných používateľov stále zálohuje lokálne, 31 % už zálohuje do cloudu a 17 % kombinovane, čo je o 5 resp. o 7 percentuálnych bodov viac ako vlani.
  • V  prípade  IT  administrátorov  zálohuje 25 %  lokálne,  35 % do cloudu, 20 % kombinovane a zvyšných 20 % replikuje dáta do iných dátových centier.
  • Výrazne narástli obavy bežných používateľov z ransomvérových   útokov   (o 29 %),   cryptojackingu     (o 31 %) a sociálneho inžinierstva (o 34 % bodov).
  • Na firemnej úrovni sa zvyšuje frekvencia zálohovania: významne pribudlo IT administrátorov, ktorí zálohujú aspoň raz denne (teraz 27 %) alebo viackrát za deň (teraz 15 %), naopak rýchlo ubúda tých, ktorí zálohujú iba raz či dvakrát za mesiac (teraz 20 %).