utorok 7. apríla 2020

Trend: Osobné bankroty opäť rástli

V prvom štvrťroku t.r. sa na Slovensku zrealizovalo 3.636 osobných bankrotov, čo je o 2,57 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Oproti poslednému štvrťroku 2019 vzrástol počet osobných bankrotov o 3,83 %.

Z 1.150 oddlžení v marci t.r. bol najväčší počet v Banskobystrickom kraji (242) a najmenej v Bratislavskom kraji (63). Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2020 zbankrotovalo 41.808 dlžníkov. „Pandémia koronavírusu ovplyvňuje všetky oblasti nášho života, inštitút osobného bankrotu nevynímajúc. Avšak vzhľadom na platnú legislatívu predpokladáme, že prípadné straty príjmov občanov a ich neschopnosť uhrádzať svoje záväzky sa v štatistikách osobných bankrotov prejavia najskôr koncom budúceho roka alebo až v priebehu roka 2022“, povedala analytička Jana Marková.

Oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 1.145 dlžníkov (99,57 %). Pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 5 dlžníkov. Z celkového počtu 1.150 osobných bankrotov vyhlásených v marci bolo 1.072 bankrotov (93,22 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 78 osobných bankrotov (6,78 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

V piatich krajoch počet osobných bankrotov medziročne klesol. Najviac, o 37,63 % v Banskobystrickom kraji, v Košickom kraji sa počet osobných bankrotov medziročne znížil o 24,44 %, v Žilinskom o 18,31 %, v Bratislavskom o 8,70 % a v Trenčianskom kraji o 2,67 %. Naopak, v troch krajoch počet bankrotov medziročne stúpol. V Trnavskom kraji o 23,29 %, v Prešovskom kraji o 25,58 % a výrazný medziročný nárast zaznamenal Nitriansky kraj, v ktorom počet bankrotov vzrástol až o 242,11 %. Napriek tomu sa Nitriansky kraj so 195 bankrotmi umiestnil až za Banskobystrickým krajom.