pondelok 6. apríla 2020

COVID-19: On-line prehľady miest

Všeobecné prehľady o tom, ako sa vyvíja návštevnosť v miestach so zvýšeným pohybom ľudí, akými súpotraviny, lekárne, parky, zastávky MHD či vlakové a autobusové stanice, pracoviská a pod. v súvislosti s ochorením COVID-19 začal zvereňovať Google.

Informácie, kedy je určité miesto najrušnejšie podľa agregovaných a anonymizovaných dát zverejňujú už dlhšie Google Mapy. Vzhľadom na to, ako štáty a komunity po celom svete bojujú s pandémiou COVID-19, narastá potreba dát a štatistík, na základe ktorých by mohli predstavitelia zdravotníctva rozhodovať o najvhodnejších opatreniach spomaľujúcich rýchlosť prenosu tohto ochorenia. V počiatočnej fáze sú poskytované  prehľady v 131 krajinách. Oficiálnym predstaviteľom pomôžu získať údaje, ako sa prejavuje uzatváranie škôl, karanténa a ďalšie opatrenia smerujúce k splošteniu krivky epidémie. Prehľady, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie na stránke google.com/covid19/mobility, poskytujú napríklad štatistiku, ako sa v čase mení charakter nevyhnutného pohybu obyvateľstva, čo môže napríklad slúžiť ako podklad na stanovenie vhodných otváracích hodín. Informácia o frekventovanosti prestupných staníc môže zas pomôcť pri rozhodovaní ohľadom pridania spojov či vagónov tak, aby dopravné prostriedky neboli príliš preplnené.

Google začal tieto prehľady zverejňovať na úrovni krajín a regiónov a v ďalších týždňoch bude pracovať aj na možnosti zobrazenia dát za menšie územné celky. Prehľady zobrazia trendy za niekoľko posledných týždňov, najkratší interval bude spred 48-72 hodín. Sú navrhnuté tak, aby poskytli užitočné a presné dáta, ale zároveň spĺňali prísne požiadavky na ochranu súkromia. Čerpajú sa z anonymizovaných dát od používateľov, ktorí si sami zapli funkciu „História polohy“, ktorá je vo východiskovom nastavení pre všetkých používateľov vypnutá. Využívajú taktiež veľmi modernú techniku diferenciálnej ochrany súkromia, ktorá pridáva k dátam matematický šum tak, aby z nich nebolo možné identifikovať konkrétneho používateľa. Nebude sa preto zobrazovať ani absolútne číslo návštev jednotlivých lokalít.