utorok 7. apríla 2020

EU: Osem miliárd eur na pôžičky

Európska komisia (EK) uvoľnila jednu miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) formou záruky pre Európsky investičný fond (EIF), ktorý je súčasťou Európskej investičnej banky (EIB). To EIF umožní vydávať osobitné záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov, aby poskytli finančnú likviditu najmenej 100.000 európskym malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou, negatívne zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.

Komisia odhaduje dostupné financovanie až do výšky 8 miliárd eur, pričom peniaze môžu plynúť už v apríli. Ide o súčasť balíka opatrení, ktoré skupina EIB ohlásila 16. marca a ktorého cieľom je rýchla mobilizácia na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou kapitalizáciou. Jedným z ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu je náhly nedostatok likvidity ovplyvňujúci malé a stredné podniky. Je nevyhnutné, aby im bola poskytnutá primeraná likvidita, aby mohli prežiť krízu. Banky však nie sú motivované požičiavať im peniaze z dôvodu náhleho zvýšenia vnímaného rizika. Z tohto dôvodu sú potrebné záruky EÚ na podporu týchto pôžičiek. Od pondelka preto EIF ponúka na trhu špecializované záruky kryté EFSI, ktoré majú obmedziť vplyv pandémie na malé a stredné podniky a firmy so strednou kapitalizáciou.

Jedna miliarda EUR uvoľnená z EFSI v rámci úverového záručného nástroja COSME (program pre malé a stredné podniky) a záruka pre MSP z InnovFinu v rámci programu Horizont 2020 umožňuje EIF poskytovať finančným sprostredkovateľom záruky v hodnote 2,2 miliardy eur a uvoľniť dostupné financovanie vo výške 8 miliárd eur. Záruky sa budú ponúkať cez EIF na trhu prostredníctvom výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorá sa v pondelok vydala niekoľkým stovkám finančných sprostredkovateľov, medzi ktoré patria banky a alternatívni veritelia. Kľúčovými črtami týchto záruk budú: zjednodušený a rýchlejší prístup k záruke EIF, vyššie krytie rizika - až 80 % potenciálnych strát z individuálnych pôžičiek (na rozdiel od štandardných 50 %), zameranie sa na pôžičky prevádzkového kapitálu v celej EÚ a umožnenia flexibilnejších podmienok vrátane odkladu, zmeny časového plánu alebo platenia dovoleniek.