pondelok 6. apríla 2020

EU: Aktivity proti koronavírusu

V boji proti šíreniu koronavírusu pomáhajú aj inštitúcie Európskej únie (EÚ). Členským štátom poskytujú pomoc a podporu. EÚ okrem toho pracuje aj na zmierňovaní sociálnych a hospodárskych dopadov pandémie z dlhodobého hľadiska. 

Zoznam najdôležitejších desiatich krokov, ktoré EÚ v tejto súvislosti prijala
EÚ spomaľuje šírenie nákazy: S cieľom obmedziť prenos vírusu EÚ uzavrela svoje vonkajšie hranice pre nepodstatné cestovanie. Zároveň zaviedla takzvané zelené pruhy na diaľniciach, aby sa základný tovar mohol prevážať v rámci EÚ bez časových obmedzení. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré vyhodnocuje riziká a poskytuje aktualizácie o nákaze, by malo dostať dodatočné zdroje.

Zdravotnícke vybavenie pre členské štáty: Krajiny EÚ majú v rámci mechanizmu civilnej ochrany rýchly prístup k vôbec prvej zásobe zdravotníckych zariadení RescEU, akými sú ventilátory a ochranné masky. EÚ okrem toho vyhlásila obrovský medzinárodný tender, ktorý členským štátom umožňuje uskutočňovať spoločné nákupy zariadení a liekov.

Podpora výskumu: Z výskumného programu EÚ Horizont 2020 sa financuje 18 výskumných projektov, na ktorých pracuje 140 tímov v celej Európe s cieľom vytvoriť vakcínu proti Covid19, zlepšiť diagnostiku, pripravenosť, klinické riadenie a liečbu.

Podpora obnovy hospodárstva: So zámerom pomôcť EÚ prekonať hospodárske a sociálne dôsledky pandémie Európska komisia predloží nový návrh dlhodobého rozpočtu na roky 2021 - 2027, ktorý bude obsahovať stimulačný hospodársky balík. Rozpočtu sa bude venovať aj Európsky parlament.

Repatriácia európskych občanov: Vďaka mechanizmu civilnej ochrany EÚ sa vrátilo domov vyše 10.000 Európanov z celého sveta.

Pomoc z európskeho fondu solidarity: Európsky parlament podporil nové pravidlá, ktoré členským štátom umožňujú požiadať o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ na riešenie mimoriadnych udalostí v oblasti zdravia. Vďaka rozšíreniu fondu solidarity budú mať členské štáty tento rok na boj proti pandémii k dispozícii až 800 miliónov eur.

Podpora ekonomiky: Európska centrálna banka poskytuje 750 miliárd eur na zmiernenie štátneho dlhu počas krízy, ako aj 120 miliárd eur na kvantitatívne uvoľnenie a 20 miliárd eur na nákup dlhov. Poslanci EP okrem toho hlasovali za sprístupnenie 37 miliárd eur z existujúcich štrukturálnych fondov EÚ. Z týchto peňazí by sa mala financovať pomoc krajinám EÚ na riešenie krízy, podpora zdravotnej starostlivosti a pomoc pre podniky a zamestnancov.

Ochrana pracovných miest: Európska komisia navrhla koncept štátom podporovanej krátkodobej práce. Táto iniciatíva by mala zabezpečiť, aby si zamestnanci mohli udržať prácu, keď firmy prestanú pracovať v dôsledku koronakrízy.

Ochrana internetu: EÚ požiadala Netflix, Facebook a YouTube, aby znížili kvalitu svojich videí, nech sa nepreťažuje sieť, keď je teraz veľká väčšina ľudí doma.

Ochrana životného prostredia a leteckých spoločností: Parlament podporil návrh Európskej komisie na dočasné pozastavenie letov naprázdno. Letecké spoločnosti sú za normálnych okolností povinné prevádzkovať svoje lety, inak môžu v nasledujúcej sezóne prísť o svoje prevádzkové intervaly. To nútilo mnohé aerolínie lietať naprázdno, alebo len s pár pasažiermi na palube, čím len vypúšťali zbytočné emisie.