pondelok 20. júla 2020

Pohľadávky: Neváhajte s ich vymáhaním


Množstvo veriteľov má svoje pohľadávky v zahraničí. Keď vlády uvoľnili protipandemické opatrenia a dochádza k oživeniu jednotlivých sektorov hospodárstva, mohol by byť vhodný čas na inkaso a vysporiadanie týchto dlhov. Štúdia European Payment Practices 2019 zaznamenala podiel cezhraničných pohľadávok za minulý rok 14 percent. Do roku 2021 sa očakáva, že porastie až na 24 percent. 

Podľa EOS KSI Slovensko by sa už mohol rozbehnúť proces kompletného inkasného manažmentu. Odporúča ale využívanie profesionálnych služieb vymáhania pohľadávok s vopred určeným spôsobom kontaktovania dlžníkov a precízne definovaným procesom upomínania. Najmä preto, že spôsoby, akým prebieha manažment pohľadávok, sa v jednotlivých krajinách rôznia. Napríklad Briti majú vysokú úroveň ochrany dlžníka. Až do takej miery, že ak sa ukáže, že dlžník je „zraniteľný“, daná spoločnosť nemá povolenie pokračovať vo vymáhaní. Aj Španieli majú jeden z najvyšších stupňov ochrany v oblasti súkromia v Európe. Dohľadávanie kontaktov na spotrebiteľov je tam veľmi ťažké. V Taliansku je treba podpis akejkoľvek oficiálnej dohody, napríklad splátkového kalendára. Vo Švédsku sa dajú vymáhať európske platobné príkazy na súde, keďže sú súčasťou Európskej únie, zatiaľčo v Nórsku sa pri uplatňovaní týchto rozhodnutí musia riadiť Luganským dohovorom. Až 90 % všetkých platieb B2C vo Francúzsku sa uskutočňuje šekom, čo spôsobuje komplikácie pri manažmente platieb. V Rusku je proces vymáhania pomerne netradičný, keďže v metropolitných oblastiach sa začína návštevou dlžníka. 

Čo sa týka Slovenska, to v nedávnej minulosti zaznamenalo rôzne zmeny v legislatíve vedúce k vyššej ochrane spotrebiteľa; napr. inkasné agentúry nemôžu volať dlžníka po 18:00 alebo cez víkendy a nemôžu navštevovať spotrebiteľov za účelom vymáhania pohľadávky.

Percento zahraničných pohľadávok v ostatných
východoeurópskych krajinách za rok 2019:

Slovinsko
39
Bulharsko
14
Poľsko
12
Česko republika
11
Chorvátsko
11
Maďarsko
11
Rumunsko
11
Grécko
10
Rusko
4

Zdroj: European Payment Practices 2019

Michal Šoltes radí v prípade nedisciplinovaných zákazníkov, ktorí odmietajú platiť svoje dlhy, neriešiť všetko vlastnými silami a obrátiť sa radšej na profesionálov. „Služby profesionálnych externých inkasných spoločností sa využívajú málo. No práve oni vybavia všetko potrebné za vás a vy sa namiesto komplikovanej komunikácie s neplatičmi môžete sústrediť na podstatu vašej podnikateľskej činnosti.“