streda 16. septembra 2020

COVID-19: Prepojenie mobilných aplikácií v EÚ

Európska komisia zriaďuje na zabezpečenie interoperability sieťový priechod spájajúci vnútroštátne aplikácie v celej EÚ. Cieľom je naplno využiť potenciál mobilných aplikácií na sledovanie blízkych kontaktov a posilniť varovný systém v záujme prerušenia šírenia pandémie nového typu koronavírusu. 

Skupina členských štátov EÚ začína testovať novú infraštruktúru, testy začali medzi back-endovými servermi oficiálnych aplikácií z Českej republiky, Dánska, Írska, Lotyšska, Nemecka, Talianska a novovytvoreným serverom pre sieťový priechod. Sledovacie a varovné aplikácie súvisiace so šírením vírusu Sars-Cov-2, ktoré budú fungovať cezhranične, sa môžu stať účinným nástrojom v úsilí o zamedzenie šírenia nákazy COVID-19. Tieto aplikácie môžu dopĺňať iné opatrenia, ako je zvýšené testovanie či ručné vysledovanie kontaktov.

Sieťový priechod na zaistenie interoperability nadväzuje na dohodu členských štátov o technických špecifikáciách s cieľom poskytnúť európske riešenie na zaručenie bezpečnej výmeny informácií medzi systémami vnútroštátnych aplikácií. Používateľom bude stačiť nainštalovať si len jednu aplikáciu a budú môcť podať správu o pozitívnom teste, alebo dostať upozornenie aj pri cestách v zahraničí. Sieťový priechod bude účinne prijímať a odovzdávať ľubovoľné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami s cieľom minimalizovať množstvo vymieňaných údajov, a tým znižovať spotrebu údajov používateľmi. Nebude spracúvať žiadne iné informácie než ľubovoľné kľúče vytvorené vnútroštátnymi aplikáciami. Vymieňané informácie sú anonymné, zašifrované, obmedzené na minimum a na tak dlho, ako je potrebné na spätné vysledovanie šírenia nákazy. Neumožňujú identifikáciu jednotlivých osôb.

Sieťový priechod vyvinuli a zriadili spoločnosti T-Systems a SAP a bude ho prevádzkovať dátové centrum Európskej komisie v Luxemburgu. Po sérii testov začne táto infraštruktúra fungovať od októbra t. r.