pondelok 14. septembra 2020

On-line: Brexit

Finančná správa spustila na svojich webových stránkach podstránku Brexit, kde sú dostupné colné a daňové informácie, ako sa zmení vzájomný režim medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou od nového roka. Koncom tohto roka končí prechodné, počas ktorého v Spojenom kráľovstve naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.


Od 1. januára 2021 je preto potrebné pripraviť sa na zmenu pravidiel v prípade, že sa Spojené kráľovstvo a EÚ nedohodnú na ďalšom nastavení svojich obchodných vzťahov. Na zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj bežní turisti či zákazníci, ktorí si zo Spojeného kráľovstva objednávajú tovar. Ak EÚ a Spojené kráľovstvo nedosiahnu dohodu, budú obe strany od januára 2021 navzájom uplatňovať opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám.

Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám. V colných otázkach je k dispozícii aj nonstop call centrum finančnej správy. Dovoz alebo vývoz tovaru bude teda od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu. Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách), rovnako ako pri cestách do a z tretích krajín (napríklad USA, Ukrajina). Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov.