streda 16. septembra 2020

Radíme: Predaj nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na všetky chyby nehnuteľnosti, o ktorých vie a od kupujúceho sa na druhej strane očakáva, že nehnuteľnosť si prezrie poriadne. 

Je vhodné oboznámiť sa s akoukoľvek dostupnou dokumentáciou (projekty, pôdorysy, kolaudačné rozhodnutia, revízne správy, doklady o vykonaných opravách a podobne. Ak niekto predáva napríklad zdedenú nehnuteľnosť, a teda nemá o nej dostatočné informácie, predseda Realitnej únie (RÚ) SR Attila Mészáros odporúča kupujúcemu požiadať o posúdenie technického stavu fundovaným odborníkom na stavby. 

Pri nedostatočnej informovanosti o kupovanej nehnuteľnosti môže dôjsť k rôznym konfliktom. Následne sa pri sporoch medzi kupujúcim a predávajúcim vždy zohľadňuje skutočnosť, či išlo o skrytú alebo len prehliadnutú vadu, a teda či má kupujúci nárok na zľavu z ceny nehnuteľnosti.