pondelok 14. septembra 2020

Štipendiá: Pobyty a jazykové kurzy v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka, ktoré udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). 

Podľa neziskovej organizácie SAIA, ktorá administruje výber uchádzačov zo Slovenska, DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a študijné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl.

V prípade schválenia žiadosti o štipendium získava uchádzač štipendium na pokrytie životných nákladov. Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú v závislosti od konkrétneho zamerania do 30. septembra, 1. októbra, 30. októbra a 30. novembra, o štipendiá na letný jazykový kurz v Nemecku do 1. decembra. Ostatné štipendiá DAAD majú uzávierku 16. novembra.