utorok 15. septembra 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy aj farba

V Európskej únii boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) z Nemeckej spolkovej republike a zo Švédska nové nebezpečné výrobky. Môžu sa predávať aj v iných krajinách.

Krémy Golden Pearl Beauty Cream, Faiza Beauty Cream a Natural Face Beauty Cream ako aj výrobok na bielenie pokožky Chandni Whitening Cream z Pakistanu obsahujú zakázanú a nebezpečnú ortuť.

Vo farbe na tetovanie Schamrock značky Fusion Ink z USA bola zistená  nedovolená konzervačná látka benzisothiazolinone 70 a prekročené maximálne množstvo stanovené pre nečistoty kadmia. Na etikete výrobku v zozname zložiek sa uvádza pigment C.I. 21095, ktorý môže degradovať na amín 3,3-dichlórbenzidín, ktorý je klasifikovaný ako karcinogénny.