pondelok 5. októbra 2020

SR: Dočasnú ochranu využíva 249 podnikateľov

V septembri 2020 rozhodli súdy na Slovensku o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi 27 podnikateľským subjektom. Na základe vlastnej žiadosti zrušili ochranu jednej spoločnosti a 2 firmám túto formu štátnej pomoci zrušil súd, nakoľko sa dodatočne zistilo, že nespĺňali podmienky na jej udelenie
.

Od 12. mája do konca septembra 2020 dočasnú ochranu využívalo podľa CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) celkovo 249 podnikateľských subjektov, čo je o 10,67 percenta viac než na konci predchádzajúceho mesiaca. Najväčší podiel z nich (89,96 %) pripadal na právnické osoby podnikateľov. Od začiatku poskytovania dočasnej ochrany súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 283 podnikateľských subjektov, ale tridsiatim z nich ju zrušili na základe vlastnej žiadosti a štyrom firmám dočasnú ochranu zrušili súdy na základe vlastného rozhodnutia. „Počet žiadateľov o dočasnú ochranu každý mesiac klesá. V porovnaní s 95 rozhodnutiami súdov o povolení dočasnej ochrany v máji sa v septembri ich počet znížil o takmer 72 percent. Pomoc štátu nespočíva v riešení nepriaznivej finančnej situácie podnikateľov, pomáha ho iba oddialiť až do zrušenia dočasnej ochrany. Následne sa v štatistikách prejaví, koľkým podnikateľom nepomohla ani dočasná ochrana a skončia v bankrote“, uviedla Ing. Jana Marková.

Z celkového počtu podnikateľov, ktorí využívajú dočasnú ochranu, malú výrazne najväčší podiel právnické osoby podnikatelia (89,96 %), na fyzické osoby podnikateľov pripadá podiel 9,64 % a na jediný štátny podnik 0,40 %. Podľa obratu najväčšou spoločnosťou, ktorá dočasnú ochranu podnikateľov začala využívať v septembri 2020, je BRIXIAPRESS, s. r. o., so sídlom vo Vlkanovej v okrese Banská Bystrica. Zaoberá sa odlievaním ľahkých kovov a jej obrat sa pohybuje v rozmedzí od 15 miliónov do 29,999 miliónov eur. Z hľadiska počtu pracovníkov je najväčšou spoločnosťou ADELI s.r.o. so sídlom v Piešťanoch. Zamestnáva od 200 do 249 pracovníkov a zastáva významnú pozíciu v oblasti liečebnej rehabilitácie. Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využíva, tvorí 52 podnikateľov, ktorí sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G), za ňou nasleduje 32 podnikateľov z oblasti stavebníctva (sekcia F) a 29 z priemyselnej výroby (sekcia C). 

Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac (29,72 %) sídli v Bratislavskom kraji - 74 a v Banskobystrickom kraji – 39 (15,66 %); najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Trnavskom a v Trenčianskom kraji – v oboch krajoch je to 16 subjektov (6,43 %).