štvrtok 8. októbra 2020

SR: Počet konkurzov klesol, reštrukturalizácie vzrástli

V treťom štvrťroku 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 32 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 6 reštrukturalizácií. Podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 sa počet vyhlásených konkurzov v treťom štvrťroku 2020 znížil o vyše 11 % a v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o takmer 45 %. 

Od roku 2006 do konca júna 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 4.238 konkurzov a povolených bolo 856 reštrukturalizácií. V treťom štvrťroku 2020 bolo najviac konkurzov vyhlásených v priemyselnej výrobe (7). Reštrukturalizácie súdy povolili v šiestich skupinách odvetví, v každej po jednej. Najviac konkurzov súdy v treťom štvrťroku 2020 vyhlásili v Banskobystrickom (8) a v Bratislavskom kraji (6), ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Žilinskom kraji. Reštrukturalizácie boli povolené v štyroch krajoch: po 2 v Bratislavskom a v Prešovskom kraji, po 1 v Trnavskom a v Trenčianskom kraji. 

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v treťom štvrťroku 2020 všetky konkurzy (100 %) vyhlásené na majetok podnikateľov - právnických osôb. Rovnako aj všetky reštrukturalizácie (100 %) boli povolené podnikateľom - právnickým osobám. V treťom štvrťroku 2020 bolo pre nedostatok majetku zastavených 23 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 29 konkurzov. 

Počet reštrukturalizácií povolených v tretej štvrtine tohto roka v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 vzrástol o 100 percent a v porovnaní s predchádzajúcim, druhým štvrťrokom 2020 je vyšší o 50 percent. Od roku 2006 do konca júna 2020 bolo na Slovensku povolených 856 reštrukturalizácií.