utorok 6. októbra 2020

SR: V treťom štvrťroku zbankrotovalo 2.034 obyvateľov

V septembri 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 529 osobných bankrotov a v treťom štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol 2.034. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) je to o 28,23 percenta menej než v predchádzajúcom, druhom štvrťroku 2020 s 2.834 osobnými bankrotmi. V medziročnom porovnaní je pokles počtu osobných bankrotov ešte výraznejší: v treťom štvrťroku 2020 zbankrotovalo až o 57,47 percenta menej dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, keď súdy rozhodli o oddlžení 4.782 občanov Slovenska.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom so 676 osobnými bankrotmi priniesol september pokles o 21,75 percenta. V medziročnom porovnaní so septembrom 2019 s 1.554 vyhlásenými osobnými bankrotmi sa ich počet znížil až o 65,96 percenta.  V treťom štvrťroku 2020 zbankrotovalo až o 57,47 percenta menej dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, kedy súdy rozhodli o oddlžení 4.782 občanov Slovenska. V septembri 2020 ani v jednom kraji počet osobných bankrotov nepresiahol stovku, najviac ich bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 92. Nasledoval Prešovský kraj s 80 a Nitriansky kraj so 77 osobnými bankrotmi. Najmenej rozhodnutí o oddlžení vydali súdy v Žilinskom a Trnavskom kraji – 49 a v Košickom kraji – 50. Medziročne počet osobných bankrotov výrazne klesol vo všetkých krajoch, najviac – o 72,07 percenta v Košickom kraji a o 71,78 percenta v Banskobystrickom kraji. Iba v Trnavskom kraji počet osobných bankrotov medziročne klesol o menej ako o polovicu – o 46,74 percenta.

Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote vydaných v septembri 2020 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 527 dlžníkov (99,62 %), oddlženie formou splátkového kalendára súdy povolili 2 dlžníkom (0,38 %). V septembri 2020 bolo 497 osobných bankrotov (93,95 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 32 osobných bankrotov (6,05 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov. Z osobných bankrotov pripadalo na mužov 322 (60,87 %) a na ženy 207 (39,13 %). V medziročnom porovnaní sa podiel mužov a žien na osobných bankrotoch v septembri 2020 zmenil o 2,57 percentuálneho bodu, keď u žien klesol a u mužov vzrástol. Najväčšou skupinou dlžníkov so 109 osobnými bankrotmi boli v septembri 2020 muži vo veku 40 – 49 rokov (33,85 % z celkového počtu mužov) a v rovnakej vekovej kategórii aj ženy s 57 osobnými bankrotmi (27,54 % z celkového počtu žien). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v septembri 2020, malo 18 (5,59 %) dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 12 (5,80 %) dlžníčok.

V tomto roku bolo do 30. septembra 2020 vyhlásených 8.504 osobných bankrotov. Súdy k tomuto dátumu zrušili 3.342 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 3.087 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 255 po splnení konečného rozvrhu výťažku, kedy veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok. Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2020 zbankrotovalo 46.676 dlžníkov.