utorok 17. novembra 2020

EU: Dodržiavanie demokratických princípov a základných práv

Európsky parlament v nelegislatívnom uznesení upozorňuje, že mimoriadne a núdzové opatrenia sú spojené s rizikom zneužitia právomocí zo strany výkonnej moci. Akékoľvek obmedzenia týkajúce sa demokratických princípov, zásad právneho štátu a základných práv by mali byť podľa poslancov prijímané iba v nevyhnutnom prípade, pričom musia byť primerané a časovo obmedzené. 

Zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzvali vlády členských štátov, aby nezneužívali mimoriadne právomoci na prijímanie právnych predpisov, ktoré sa netýkajú cieľov núdzového stavu v oblasti zdravia a boja proti pandémii ochorenia COVID-19.

Európsky parlament žiada členské štáty, aby:
• ukončili núdzový stav alebo aspoň jasne zadefinovali delegovanie právomocí na výkonnú moc,
• zabezpečili funkčnosť primeraného systém bŕzd a protiváh zo strany zákonodarnej a súdnej moci,
• zdržali sa neprimeraného obmedzovania slobody zhromažďovania a aby nezneužívali zákaz demonštrácií na prijímanie kontroverzných opatrení, 
• neprijímali opatrenia, ktoré majú zásadný vplyv na základné práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv žien, ako napríklad de facto zákaz umelého prerušenia tehotenstva v niektorých členských štátoch, a to najmä v situácii, keď obavy týkajúce sa verejného zdravia neumožňujú riadnu demokratickú diskusiu a bezpečný protest,
• dodržiavali právo na slobodné a spravodlivé voľby, a to najmä v prípade predloženia návrhov na zmenu volebných zákonov počas pandémie,
• zaistili rovnaké práva pre všetkých kandidátov počas predvolebnej kampane aj samotných volieb a zvážili možnosť ponúknuť voličom alternatívne spôsoby hlasovania,
• postupovali maximálne zdržanlivo pri obmedzovaní slobody pohybu a rešpektovali v tejto súvislosti právo na rodinný život,
• prijali opatrenia na realizáciu práva na vzdelanie zabezpečením prístupu študentov k výučbe,
• zaručili prístup k azylovému konaniu aj počas pandémie a pristúpili k okamžitej evakuáciu táborov na gréckych ostrovoch a premiestneniu žiadateľov o azyl do iných členských štátov,
• zaistili obžalovaným ich práva, a to aj využitím technológií a justičnej spolupráce, a aby chránili práva osôb vo väzenských zariadeniach.

Zároveň Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby podrobne preskúmala opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie, a to nad rámec zistení zverejnených v prvej výročnej správe o právnom štáte v krajinách EÚ. Poslanci tiež od exekutívy EÚ očakávajú, že bude naďalej monitorovať opatrenia prijímané v jednotlivých členských štátoch a v prípade potreby podnikne na ochranu základných hodnôt Únie aj právne kroky.