štvrtok 19. novembra 2020

EU: Antigénové testy

Európska komisia prijala odporúčanie o použití rýchlych antigénových testov na diagnostiku COVID-19. Poskytuje návod, kedy zvoliť rýchlotesty na antigén, ak sú vhodné a kto by ich mal vykonať. Vyzýva tiež na validáciu a vzájomné uznávanie testov a ich výsledkov. 

Odporúčanie poskytuje členským štátom usmernenie na použitie rýchlych testov na antigén na detekciu vírusu v konkrétnych podmienkach. Patria sem situácie, kedy rýchla identifikácia infikovaných osôb podporuje zvládanie ohnísk a pravidelné sledovanie vysoko rizikových skupín, akými sú zdravotnícke zariadenia alebo opatrovateľské domy pre seniorov. Členským štátom Európskej únie (EÚ) sa odporúča, aby okrem testov RT-PCR uskutočňovali aj rýchlotesty na antigén s cieľom zabrániť šíreniu vírusu, zistiť infekcie a obmedziť izolačné a karanténne opatrenia.

Vzájomné uznávanie výsledkov skúšok považuje Európska komisia za nanajvýš dôležité z dôvodu uľahčenia cezhraničného pohybu, sledovania cezhraničného kontaktu a liečby. Členským štátom sa dôrazne odporúča, aby vzájomne uznávali výsledky rýchlotestov na antigén, ktoré zodpovedajú kritériám v odporúčaní vykonanom autorizovanými prevádzkovými testovacími zariadeniami vo všetkých členských štátoch EÚ. Súlad s odporúčaním potom môže prispieť k voľnému pohybu osôb a hladkému fungovaniu vnútorného trhu v čase obmedzených testovacích kapacít.

Európska komisia tiež podpísala dohodu s Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) prispievajúcou k zvýšeniu testovacích kapacít COVID-19 v EÚ sumou 35,5 milióna EUR financovanou z nástroja núdzovej podpory (ESI). Finančné prostriedky sa použijú na podporu odbornej prípravy zamestnancov v oblasti odberu vzoriek, analýzy a vykonávania testov, najmä prostredníctvom mobilných zariadení.